Direct een afspraak maken

Maak direct een afspraak  zodat u rustig achterover kunt leunen terwijl uw financiële planning in goede handen is.

 

Maak meteen een afspraak
Geen financieel overzicht? Kies voor een financieel adviseur!

U komt thuis en er ligt een envelop van de bank op de mat. Ook in uw e-mailbox bevindt zich correspondentie van uw pensioeninstelling, verzekeraar of uw hypotheekverstrekker. Waarschijnlijk bergt u de stukken ergens ver weg op, bijvoorbeeld in een schoenendoos. Herkenbaar? Wanneer het de hoogste tijd is om uw administratie bij te werken, kan het een grote uitdaging zijn om een goed overzicht te krijgen in uw financiële situatie. Is uw pensioenplan nog op peil? Is uw testament nog actueel? Moet die smak geld op uw betaalrekening niet heel rap in een depositospaarrekening worden gestort? Of is beleggen nu toch beter? Of misschien heeft u wel andere vragen? Een onafhankelijke financieel adviseur komt dan goed van pas.

Samen met u brengen wij overzicht aan in uw pakket van verzekeringen, bankzaken en investeringen. Dat stopt niet bij het geven van hypotheekadvies of een losstaand verzekeringsadvies. Wij geloven namelijk dat een financieel adviseur, één die écht onafhankelijk te werk gaat, ook moet ondersteunen in het maken van de juiste stappen in de juiste volgorde:

  1. Het overzicht krijgen
  2. Een sterk plan maken
  3. Het plan uitvoeren
  4. Het plan bijstellen wanneer nodig.

Maak direct een afspraak  met een financieel adviseur uit ons team, zo kunt u rustig achterover leunen terwijl uw financiële planning in goede handen ligt.

Ervaringen

Ik was al enkele jaren bezig als zelfstandige en bedacht me dat ik al geruime tijd niet meer bezig was geweest met mijn financiële planning. Ik had het gevoel dat sommige zaken beter geregeld konden worden. Bij Robbert aan tafel werd dit bevestigd. Zo kwam ik erachter dat ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig had en dat mijn hypotheek slimmer kon. Daarnaast ben ik op aanraden van Robbert begonnen met de opbouw van mijn pensioen. Ik heb nu het gevoel dat ik weer ‘in charge’  ben.

Frank S, communicatie/media-adviseur

Op mijn achtenveertigste wilde ik weten hoe mijn pensioenplanning eruit zag. Ik had geen idee wat ik eigenlijk had opgebouwd. Ik was bang dat ik te horen zou krijgen dat ik maar beter een staatslot kon kopen. Na het afkopen van mijn beleggingspolis en het in kaart brengen van de situatie, kreeg ik er weer vertrouwen in. Gelukkig heb ik nog wat jaren voor me om wat extra’s op te bouwen.

Fons G, IT-consultant

Ik werd tweeënvijftig en bedacht me dat ik al enkele jaren niet meer bezig was geweest met mijn financiële planning. Bij Robbert aan tafel kwam ik erachter dat ik een te dure arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Doordat ik inmiddels vermogen had opgebouwd, bleek ik veel te zwaar verzekerd te zijn geweest. Daar moest flink gesaneerd worden.

Henk de G., ondernemer